Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Visitlahemaa.com on Lahemaa Turismiühing-le (Reg nr: 80578351) kuuluv veebileht. Siin leiduva info, tekstide, piltide või mis tahes muu infomaterjali igasugune ärilistel eesmärkidel kopeerimine, reprodutseerimine või levitamine on ilma Lahemaa Turismiühing kirjaliku nõusolekuta keelatud.

 

Järgnevalt kirjeldame meie privaatsuspõhimõtted, mis laadi teavet me veebilehel Visitlahemaa.com kogume, kuidas seda teavet kasutame, andmeid säilitame ning millistel tingimustel seda kolmadatele isikutele avaldame.

 

Visitlahemaa.com kaustab oma klientide privaatsust ja töötleb isikuandmeid kooskõlas Eestis kehtivate isikuandmete töötlemise seaduste ning õigusaktidega.

 

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutajad isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

 

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte (visitlahemaa.com), tarbivad teenuseid või edastavad mistahes viisil visitlahemaa.com keskkonna kaudu infot (ees-, perekonnanime, sünniaeg, telefoninumber ja näiteks e-post).

 

Visitlahemaa.com võib koguda, töödelda ja kasutada teie isikuandmeid, sealhulgas teie nime, postiaadressi ja mobiiltelefoni ning teavet teie poolt saadetud tellimuste Visitlahemaa.com teenuste kohta. Samuti võime küsida eelpool loetletud teabele lisaks veel ka tööülesandeid, ametikohta, tegevusharu, ettevõte nime ja asukoha riiki.

 

Visitlahemaa.com võidakse töödelda alljärgnevatel põhjustel:

 • et tagada juurdepääsu meie veebilehele, sealhulgas ka juurdepääs Visitlahemaa.com-teenustele;
 • et töödelda hinnapäringuid ja/või teenuste ning lisatarvikute tellimusi;
 • et pakkuda teile teenuseid (üksnes teie nõusolekul);
 • et võtta ühendust seoses saabunud hinnapäringute või teie soovitud teenustega;
 • et osutada teenuseid, mida olete soovinud;
 • et korraldada mis tahes maksete töötlemist.

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.
 • Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@visitlahemaa.com vastavasisuline sooviavaldus.

Visitlahemaa.com võib edastada teie isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonna piires töötlemiseks kolmandast isikust spetsialistidele. Kogume andmeid vaid mõistlikkuse piires, rakendades kõik vajalikud meetmed, et tagada teie isikuandmete turvaline ja nende privaatsuspõhimõtete kohane töötlemine.

 

Visitlahemaa.com kasutab andmete kogumiseks küpsiseid. Küpsis on väike arvutikoodi lõik, mille anname teie veebibrauserile, kui veebisaiti esimest korda külastate. Edaspidi võivad küpsised aidata meil pakkuda teile ainulaadset sisu või teha reklaami selle alusel, mida olete meile enda kohta avaldanud või millist sisu olete vaadanud.

 

Samuti kasutame oma töös küpsiste kaudu osalisi andmete ülekannet. Me ei anna üle teie nime, e-posti, telefoni. Kasutame ülekandeks IP’d. Seda selleks, et saaksime kasutada oma turundustöös vajalikke programme. Näiteks Google Analytics, Facebook Pixel jms.

 

Programmid kasutavad meie edastatavat infot, et hinnata meie lehe kasutust teie kasutajamugavuse parandamiseks. Et ka tulevikus oleks leht sama hea ning isegi parem ja mugavam.

 

Kui te ei soovi küpsiseid vastu võtta, on teil alati võimalik seda ise oma brauseris märkida. Selle kohta on võimalik saada lisateavet teie brauseri tootjalt. Kui keelate küpsised, ei pruugi teatud funktsioonid meie kodulehel töötada või teatud teenused teile kättesaadavad olla.

 

Küpsiseid on kahte tüüpi:

Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

 

Visit Lahemaa säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-maili aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

 

Visit Lahemaa rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

 

Kui teil on veel küsimusi brauseriküpsiste kasutamise kohta saidil Visitlahemaa.com, siis võtke kõhklemata ühendust info@visitlahemaa.com

 

Kinnitatud 1. jaanuar 2021

Uuendatud 23. august 2023

Ei leidnud vastust? Võtke ühendust.